Exit Exit

Vrijwaring

Aangesloten shops
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan OneCity (onderdeel van V-Qest IT b.v.) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de aangesloten shops. OneCity aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de aangesloten shops of de (on)bereikbaarheid van deze shops.

Meningen reviews
Beweringen en meningen, geuit in reviews op deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van OneCity zelf. OneCity kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Aanpassingen
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. OneCity behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Copyright
De Copyright staat vermeld onder pagina http://www.onecity.nl/info/vrijwaring/copyright.

Privacy Policy
De Privacy Policy (met betrekking tot de gegevens die van de bezoeker van OneCity worden vastgelegd) staat vermeld onder pagina http://www.onecity.nl/info/vrijwaring/privacy policy.